Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2022/23.

Vabljeni na naslednje predavanje!

Katja Poboljšaj, Center za kartografijo favne in flore

Projekt LIFE AMPHICON - Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov v Sloveniji

Sreda, 15. februar 2023, ob 19.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT

in preko videokonferenčne povezave ZOOM

ZOOM

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

Izvedena predavanja

natisni

Predavanja izvajamo od študijskega leta 2010/11. Vsa izvedena predavanja si lahko ogledate v arhivu: