Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2023/24.

S predavanjem "Skrivnostna kozača (Strix uralensis) kot končni plenilec v gozdnem ekosistemu: od favnističnih popisov do ekosistemskih raziskav" se je zaključil niz Famnitovih bioloških večerov za študijsko leto 2023/24.

Vabljeni, da se nam ponovno pridružite naslednje leto!

ZOOM

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

Famnitovi biološki večeri

natisni

Biološki večeri so niz predavanj, katerih glavni cilj je popularizacija različnih bioloških in naravovarstvenih vsebin, s katerimi se ukvarjajo raziskovalci našega oddelka, drugih inštitucij v Sloveniji in tudi raziskovalci izven meja naše države. Predavatelji  imajo možnost spregovoriti o svojem raziskovalnem delu ter ga promovirati. Predstavitev projektov, izsledkov, zanimivosti, problematik in rešitev, s katerimi se soočajo na svojem raziskovalnem področju, je pomembna tako za raziskovalce, ki s tem osmislijo svoje raziskave, kot tudi za vedoželjne poslušalce.

Ker delujemo znotraj univerzitetnega prostora, se bioloških večerov redno udeležujejo tudi študentje Varstvene biologije (1. stopnja) in Varstva narave (2. stopnja), ki se izobražujejo na naši fakulteti. Takšen niz je torej tudi dobrodošla popestritev obštudijskih dejavnosti ter z vsebinami sicer že bogatih študijskih programov.

Predavanja so primerna tako za širšo javnost kot tudi za stroko. Medse bomo z veseljem sprejeli dijake srednjih šol in študente, pa tudi učitelje, strokovnjake in ostale zainteresirane posameznike, ki jih zanima široko področje biologije in varstva narave.