Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2021/22 je zaključen.

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

Famnitovi biološki večeri

natisni

Biodiverziteta ali biotska raznovrstnost je ena najpomembnejših in najdragocenejših naravnih dobrin. Vključuje raznovrstnost vseh živih organizmov, bioloških procesov in življenjskih okolij od nivoja genov, vrst, do celotnih ekosistemov. Biodiverziteta je zaradi posledic človeškega delovanja danes v drastičnem upadu - na tisoče vrst bo v naslednjih desetletjih izginilo, mnoge od teh prej, kot jih bomo sploh dodobra spoznali. Varstvena biologija – mlada, aplikativna, interdisciplinarna znanost – je nastala kot odgovor znanstvene skupnosti na globalno krizo biodiverzitete in predstavlja eno ključnih znanosti 21. stoletja.

S sprejemom in večanjem števila študentov naravoslovnih ved na UP je dozorela ideja, da bi v okviru FAMNITa pripravljali redna predavanja iz različnih področij naravoslovja. Z Biološkimi večeri želimo predstaviti čim več različnih raziskav biodiverzitete, izjemno raznolikega in zanimivega področja znotraj biologije. Pri predstavitvah sodelujejo tako redni predavatelji in asistenti, kot tudi gostujoči znanstveniki, ki sodelujejo z UP. S poljudnostjo predstavitev skušamo izjemno širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete približati čim širši množici ljudi. Vabljeni ste vsi, ki vas zanima področje biodiverzitete in varstva narave!