Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2023/24.

S predavanjem "Skrivnostna kozača (Strix uralensis) kot končni plenilec v gozdnem ekosistemu: od favnističnih popisov do ekosistemskih raziskav" se je zaključil niz Famnitovih bioloških večerov za študijsko leto 2023/24.

Vabljeni, da se nam ponovno pridružite naslednje leto!

ZOOM

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

natisni

Dobrine, vrednote in koristi narave v območju UNESCO biosfernega območja Kras

Sreda, 13. marec 2024, ob 19.00
ZOOM


O PREDAVANJU:

Dobrine, vrednote in koristi narave so že desetletja predmet znanstvene obravnave. Raziskovalci razvrščajo vse dobrine in storitve, ki jih ljudje dobimo od narave, v štiri glavne skupine: oskrbovalna (hrana, voda, les ...), regulacijska (varovanje pred poplavami in požari; preprečevanje erozije; regulacija čistote vode ...) in kulturna (rekreacija, estetska vrednost narave, navdih …) skupina. V sklopu predavanja bo predavateljica predstavila raziskavo omenjenih storitvev narave na UNESCOvem Biosfernem rezervatu Kras, ki obsega štiri občine: Divačo, Hrpelje-Kozino, Pivko in Ilirsko Bistrico. Raziskava je potekala od oktobra 2022 do decembra 2023. njen namen je bil zagotoviti vpogled v storitve narave  in sodelovati v oblikovanju novega plana upravljanja Biosfernega območja.


O PREDAVATELJICI:

Nina Lončarević je diplomirala iz varstva okolja na Univerzi v Črni Gori (2017) in končala magistrski študij krajinske ekologije na Univerzi Hohenheim v Nemčiji in Švedski kmetijski Univerzi (2019). Prej in v teku študija je opravljala različna prostovoljna dela, od prostovoljstva v nevladnih organizacijah do TEDx, WWOOF, programa za opolnomočenje mladih itn. Od 2019 do 2022 je delala v NVO sektorju, v varstvu narave v Črni Gori, od koder prihaja. Oktobra 2022 se je pridružila ekipi Oddelka za biodiverziteto na Univerzi na Primorskem. Njeni hobiji so pohodništvo, fotografija in vadba v fitnesu. Njena velika želja je živeti v naravnem domu iz gline in poglobljenih odnosov z drugimi ljudmi.