Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Dvanajsto letošnje predavanje bo v sredo, 12. maja 2021, ob 19.00 prek ZOOM povezave. Predaval bo dr. Davorin Tome.

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

natisni

Kras: obljubljena dežela za metulje?

Sreda, 16. december 2020, ob 19.00, ZOOM povezava


O PREDAVANJU

Na Univerzi na Primorskem na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Oddelek za biodiverziteto) že od leta 2011 proučujemo več vidikov ekologije izbranih vrst dnevnih metuljev. Metulji so dobri bioindikatorji, kar pomeni, da se hitro odzivajo na spremembe v okolju, kjer živijo, zato lahko ugotavljamo tudi vpliv raznih stresnih dejavnikov (paša, zaraščanje, požari), ki se odražajo v spremenjeni populacijski strukturi in številčnosti izbranih vrst. V predavanju so bili predstavljeni primeri populacijskih študij izbranih vrst metuljev v povezavi s spremembami v okolju, h katerim pa v veliki meri prispeva človek sam.


O PREDAVATELJU

Dr. Jure Jugovic je doktoriral s področja biologije leta 2010 in je trenutno zaposlen kot pedagoško-raziskovalni delavec na Univerzi na Primorskem (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), kjer poučuje več predmetov s področja zoologije in varstvene biologije. Raziskovalno deluje na področju taksonomije izbranih skupin rakov (Caridea, Asellota) ter ekologije dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera). Je mentor študentom pri izdelavi zaključnih in magistrskih nalog ter  aktivno sodeluje na nekaterih študentskih in mednarodnih projektih.


 Predavanje je bilo izvedeno v sklopu projekta
Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI.