Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2022/23.

Vabljeni na naslednje predavanje!

Pomen gliv v urbanih gozdovih

Luka Šparl

Sreda, 14. december 2022, ob 19.00, preko videokonferenčne povezave ZOOM

ZOOM

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

natisni

Pomen gliv v urbanih gozdovih
 

Sreda, 14. december 2022, ob 19.00
ZOOM


O PREDAVANJU

Glive so organizmi, ki s svojim encimskim delovanjem učinkovito sodelujejo pri procesih kroženja snovi v naravi. Glive nas obdajajo vsepovsod in so ključni gradniki zdravih življenjskih okolij. Eno takšnih okolij so tudi urbani gozdovi, ki brez gliv ne bi bili takšni, kakršne poznamo. Predavatelj nam bo odstrl priložnosti, ki jih nudijo urbani gozdovi z vidika zagotavljanja biotske pestrosti, vključno s pestrostjo funge oz. gliv. Skupaj bomo iskali odgovore na vprašanja, kako vrstna drevesna sestava, lastniška struktura, razdrobljenost parcel, starost gozda ipd. vplivajo oziroma se odražajo na pestrosti gliv. Razmišljali bomo tudi o tem, ali se kot družba v zadostni meri zavedamo ekološkega in naravovarstvenega pomena gliv ter vseh dobrobiti, ki jih nam, ljudem, s svojo prisotnostjo in uspevanjem omogočajo oziroma zagotavljajo.

                     
Foto:Luka Šparl


O PREDAVATELJU

Luka Šparl je po izobrazbi magister biologije in ekologije z naravovarstvom. Službeno deluje v upravljavski ekipi Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Je aktiven član gobarsko mikološkega društva Ljubljana, gobarskega društva Ptuj, določevalec samostojni svetovalec pri Mikološki zvezi Slovenije in član več drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave. Luka je tudi navdušen planinec in varuh gorske narave ter izrazit zagovornik družbene zaveze za razvoj in vzdrževanje ugodnega stanja biotske pestrosti ter sistemsko načrtovan razvoj prostora in družbe. Predavatelj je tudi mentor osnovnošolcem, dijakom in študentom pri strokovnih nalogah s področja gliv in mentor skupin za proučevanje gliv na študentskih raziskovalnih taborih po Sloveniji.

Povezave do v preteklosti izvedenih strokovnih predavanj s strani predavatelja:

1. Kraljestvo gliv na vrtu, v gozdu in vsepovsod vmes

2. Gobe v prehrani in okoljska kriza

3. Pomen gospodarjenja z gozdovi za rast gob    
Luka Šparl. Foto: Mateja Jordovič Potočnik

kontakt: luka.sparl@gmail.com (IG @boletus_ecologicus)