Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Naslednje predavanje bo v študijskem letu 2021/22.

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

natisni

Biodiverziteta – preveč resno, da bi se hecali

Sreda, 12. maj 2021, ob 19.00, ZOOM povezava


O PREDAVANJU

Predavanje »Biodiverziteta – preveč resno, da bi se hecali« je nastalo v okviru LIFE projekta NATURAVIVA, ki ga na Nacionalnem inštitutu za biologijo vodijo s še devetimi partnerji. Namen projekta je med ljudmi razširiti glas o tem, kaj je biodiverziteta, o tem, da je ogrožena in da je ključnega pomena za naše preživetje. Vseh treh stvari smo se na predavanju dotaknili, obenem pa pokazali tudi nekaj izzivov s katerimi se naravovarstveniki, ki želijo biodiverziteto ohraniti funkcionalno, pri svojem delu srečujejo. »Spoler alert« - največji izziv je ljudi prepričati, da ti prisluhnejo.


O PREDAVATELJU

Dr. Davorin Tome se je rodil 1962 v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral na Biotehniški fakulteti, oddelek za biologijo in kasneje na isti univerzi tudi doktoriral. Zaposlen je na Nacionalnem inštitutu za biologijo kot znanstveni svetnik. Raziskovalno se ukvarja z ekologijo ptic, v zadnjem času pa tudi z izzivom poljudnega predstavljanja ogroženosti biodiverzitete in pomena biodiverzitete za ohranjanje kvalitete našega načina življenja.

V prostem času naravo tudi fotografira, izbrane fotografije lahko pogledate tukaj.
Predavanje je bilo izvedeno v sklopu projekta
Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI.