Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2022/23.

Vabljeni na naslednje predavanje!

Pomen gliv v urbanih gozdovih

Luka Šparl

Sreda, 14. december 2022, ob 19.00, preko videokonferenčne povezave ZOOM

ZOOM

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

natisni

Pozabljeni ulov - prilov v malem priobalnem ribolovu
v Severnem Jadranskem morju

Sreda, 29. marec 2023, ob 19.00, Velika predavalnica 3, UP FAMNIT
ZOOM


O PREDAVANJU

Ribištvo je ključnega gospodarskega in kulturnega pomena za številne države in kulture, vendar je za morske ekosisteme tudi ena najbolj uničujočih dejavnosti. Čeprav za mali priobalni ribolov velja, da je manj uničujoč od industrijskega, je njegov vpliv na morske ekosisteme težko v celoti oceniti, saj je sektor zelo slabo raziskan. Tekom biološkega večera se bomo najprej vkrcali na ribiško barko istrskih ribičev, nato pa se spustili pod morsko gladino severnega Jadrana. Ogledali si bomo kaj vse se ujame v stoječe pridnene mreže in podrobneje raziskali, kakšen del celotnega ulova ribiči zavržejo. Predvsem nas bo zanimal zavrženi del prilova bentoških nevretenčarjev - prebivalcev morskega dna, kot so spužve, raki, školjke in polži. Ti organizmi so lahko izjemno pomembni za biotsko pestrost bentoških habitatov, njihov prilov pa večinoma ostaja neobravnavan in pozabljen (tudi s strani raziskovalcev). Koliko je teh zavržkov? Kakšna je njihova usoda? Kakšen je morebiten vpliv teh zavržkov na morski ekosistem? Na ta vprašanja bo predavateljica poskusila odgovoriti na biološkem večeru.


     
Hana Hanžek Turnšek. Foto: Ana Halovanic


O PREDAVATELJICI

Hana Hanžek Turnšek je diplomirana varstvena biologinja, ki ravno zaključuje z magistrskim študijem Varstvo narave. Zanimanje za biotsko pestrost morja jo  spremlja že o malih nog, ko se je kot otrok vsako poletje potapljala in odkrivala čudesa podvodnega sveta. Ravno zaradi vedno prisotnega navdušenja nad naravo je Hana tudi izobraževanje nadaljevala v stiku z njo. Tekom študija se je osredotočila predvsem na raziskovanje ekologije in varstva morskih ekosistemov. V prostem času pa skupaj s somišljeniki gibanja Zelenci organizira delavnice in tabore za otroke na temo naravovarstva, podnebne pravičnosti, aktivnega državljanstva ter sožitja ljudi in narave.

  
Hana Hanžek Turnšek. Foto: Luka Kostadinovski