Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2021/22 je zaključen.

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

natisni

Gozdni inženirji - detli in njihova vloga v gozdnem ekosistemu

Sreda, 12. januar 2022, ob 19.00
Hibridna izvedba: predavalnica VP3 (UP Famnit) in ZOOM


O PREDAVANJU

Primarni duplarji, med katere spadajo detli in žolne, so za gozdni ekosistem zelo pomembna skupina ptic. Z ustvarjanjem dupel v drevesih nudijo zatočišče širokemu naboru drugih gozdnih živali. Zaradi sodobnih načinov gospodarjenja z gozdom so populacije nekaterih vrst detlov že zdesetkane in jim lokalno celo grozi izumrtje. Na predavanju bomo spoznali glavne značilnosti detlov in žoln, s poudarkom na vlogi, ki jo opravljajo v gozdnem ekosistemu. Podrobneje se bomo posvetili trem ogroženim vrstam gozdnih specialistov: srednjemu, triprstemu in belohrbtemu detlu. Z bogato selekcijo avtorjevih fotografiji s terena bomo orisali ekološke zahteve treh vrst. V zadnjem delu predavanja bomo spoznali tudi izzive ohranjanja detlov in gozdne biodiverzitete ter predstavili aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu ACF projekta Varuhi naravnih gozdov. Predavanje je omogočil Program ACF v Sloveniji 2014-2021.


O PREDAVATELJU

Domen Stanič je zaposlen kot varstveni ornitolog na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – DOPPS. V naravnem rezervatu Škocjanski zatok skrbi za monitoring ptic in analizo podatkov, različne popise ptic pa opravlja tudi drugje na terenu. V sklopu projekta Varuhi naravnih gozdov se posveča raziskovanju belohrbtega detla s pomočjo telemetrije. Najbolj ga zanimajo prav detli, obenem pa tudi gozdna ekologija, predvsem v povezavi z odmrlo lesno maso. Spomladi in poleti se rad posveča tudi botaniki, metuljem in drugim nevretenčarjem. Do nedavnega je bil kot naravoslovni vodnik aktiven na področju ekoturizma. Ptice in ostalo biotsko raznolikost Slovenije aktivno promovira preko svoje spletne strani www.wild-slovenia.com in na socialnih omrežjih.Video


Predavanje bo izvedeno v sklopu projekta
Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI.