Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2021/22 je zaključen.

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

natisni

"Sem šel na figov drev, jabelka sem dol klatil, hruške so same padale": ekonomska, simbolna in intrinzična vrednost rastlin v slovenskih ljudskih pesmih

Sreda, 24. november 2021, ob 19.00
Hibridna izvedba: predavalnica Avla Glagoljaška (UP Famnit) in ZOOM


O PREDAVANJU

Tokratno predavanje v sklopu bioloških večerov predstavlja malo drugačen pogled na rastline - z vidika etnobotanike. Etnobotanika je integrativna veda, ki na različne načine proučuje ljudsko znanje in verovanje o rastlinskem svetu. Med načine proučevanje odnosa med človekom in rastlinami sodi tudi proučevanje virov, ki so se preko ustnega ali pisnega izročila prenašali iz roda v rod. Slovenska literarna dediščina je z vidika ljudskega pesništva bogata in vsakdo od nas pozna vsaj kakšno pesem z omembo rastlin. Vendar - ali lahko iz ljudskih pesmi izvemo kaj več? Ali nam lahko pomagajo pri razumevanju odnosa med preprostim kmečkim človekom in rastlinami iz njegove okolice? Ali nam lahko pesmi razkrijejo kakšne nepoznane vidike uporabe rastlin? In nenazadnje - ali skrivajo rastline v pesmih kakšen simbolni pomen?


O PREDAVATELJICI

Živa Fišer je diplomirana biologinja, zaposlena na UP Famnit, kjer predava pri predmetih Splošna botanika, Biologija raslin in Biodiverziteta. Ukvarja se z različnimi aspekti proučevanja rastlin, od njihove anatomske in morfološke zgradbe, reprodukcijske biologije vse do njihovega varovanja v naravnem življenjskem okolju. Pri svojem delu vse bolj ugotavlja, da je za varovanje vrst v njihovem naravnem okolju izjemnega pomena sodelovanje z ljudmi in razumevanje odnosa med človekom in rastlinami. Iz tega izhaja tudi novo področje njegega zanimanja, etnobotanika.