Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vabljeni na naslednje predavanje!

Enajsto letošnje predavanje bo v sredo, 14. aprila 2021, ob 19.00 prek ZOOM povezave. Predavala bo dr. Mojca Frank Bertoncelj.

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

natisni

Plazeči prebivalci suhozidov

Prilagoditve plazilcev na življenje med skalami

Četrtek, 3. december 2020, ob 19.00, ZOOM povezava


O PREDAVANJU

Suhozidi so strukture, ki jih zgradi človek, ko za glavni gradnik uporablja kamne, brez kakršnegakoli veziva. Ker med skalami ostajajo prazni prostori, se tja lahko naselijo številni organizmi, ki so na življenje med skalami prilagojeni (t.i. kamnoljubni organizmi). Med njimi so tudi številne vrste plazilcev. V Sloveniji živi 22 vrst plazlcev, ki jih uvrščamo v tri skupine: kuščarji, kače in želve. Vsi so s svojimi telesnimi prilagoditvami in vedenjem izjemno dobro prilagojeni na kopenski način življenja, saj imajo kožo pokrito s poroženelimi luskami in ploščicami, njihova jajca pa imajo trdno opno (le nekatere vrste so živorodne). Nekatere vrste so še posebej dobro prilagojene na premikanje po skalnati podlagi in dobro plezajo. Za to, da najdejo plen v špranjah so nekatere vrste izredno sploščene. Prilagoditve plazilcev na življenje med skalami so bile glavna nit predavanja, kjer so bile podrobneje predstavljene vrste, ki jih lahko srečamo tudi na suhozidih v Sloveniji.


O PREDAVATELJICI

Dr. Anamarija Žagar je znanstvena sodelavka na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo in raziskovalka na inštitutu CIBIO InBIO Univerze v Portu na Portugalskem. Trenutno vodi temeljni raziskovalni projekt z naslovom: »WETADAPT - prilagoditveni in plastični potencial fiziologije ektotermov za odzivanje na podnebne spremembe«. Raziskovalno sodeluje tudi pri projektu »GCRESPONSE, A reptile model and 3600 m of altitudinal gradient to infer the ectotherm responses to global change in Portugal«, podprt s strani znanstvene fundacije države Portugalske. Na Nacionalnem inštitutu poleg raziskovanja aktivno sodeluje tudi pri projektu LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja, pri katerem je glavni namen dvigniti zavest o pomenu biodiverzitete za človeka.
Predavanje je bilo izvedeno v sklopu projekta
Engreen - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI.