Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2022/23.

S predavanjem Dr. Katarine Šoln, UP FAMNIT 
Prijatelji ali sovražniki – pri rastlinah je vse mogoče,
se je zaključil cikel Famnitovih bioloških večerov za leto 2022/23.

Z novim nizom predavanj pričnemo ponovno v oktobru.

ZOOM

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

natisni

EDUFarm projekt: Ohranjanje biotske raznovrstnosti
v kmetijski krajini: vloga pridelovalcev in finančnih mehanizmov  

Sreda, 30. november 2022, ob 19.00
Hibridna izvedba: Velika predavalnica 3, UP FAMNIT in ZOOM


O PREDAVANJU

Predavanje se bo osredotočilo na uvedbo naravovarstvenih ukrepov na kmetijah na naravovarstvenih območjih.  Predstavljeni bodo primeri dobrih kmetijskih praks na naravovarstvenih območjih v tujini ter izkušnje dveh kmetij, ki sodelujeta v projektu EDUFarm. Dve gostujoči kmetiji bosta predstavili svoje izkušnje alternativnega, okolju prijaznega kmetovanja v Sloveniji. V sklopu predavanja bodo predstavljeni tudi rezultati raziskave, naslovljene na približno 100 pridelovalcev v Sloveniji, ki delno razkriva težave kmetij na naravovarstvenih območjih. Na podlagi povratnih informacij o problematiki in v sodelovanju s pilotnimi kmetijami so razvili orodja za izboljšanje izpolnjevanja naravovarstvenih ukrepov in upravljanja na kmetijah v Sloveniji v prihodnje, in sicer v obliki izobraževalnih delavnic in lažjega dostopa do finančne podpore za naravovarstvene ukrepe. Več uporabnih informacij o obstoječih razpisih, subvencijah in prijaznih upraviteljskih strategijah lahko najdete na spletni strani: https://conferences.famnit.upr.si/event/23/page/135-o-projektu.Ilustracija krajinskih prvin, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetijah. Ilustracije bodo vključene tudi v dveh priročnikih, ki nastajajo v sklopu projekta EDUFarm (avtor: Urška Kajtna).


  
Prikaz tradicionalnega, trajnostnega upravljanja kmetije ter intenzivnega, netrajnostnega upravljanja kmetij. Ilustracije bodo vključene v dveh priročnikih, ki nastajajo v sklopu projekta EDUFarm (avtor: Urška Kajtna).


O PREDAVATELJICI

Aja Bončina je magistrica varstva narave, asistentka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Njeno delo vključuje uporabo molekularnih metod pri raziskovanju naravovarstvenih in evolucijskih vprašanj. Sodeluje na mednarodnih in nacionalnih projektih znotraj katerih skupina za molekularno ekologijo uporablja genetska orodja kot pomoč pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in upravljanju prostoživečih živali. Skupina se ukvarja tudi s projekti, ki poudarjajo pomen državljanske (ljubiteljske) znanosti v raziskavah, saj je le-ta zelo pomembna za zbiranje podatkov o populacijskih trendih in prostorskih vzorcev prostoživečih živali v Sloveniji. Aja trenutno sodeluje tudi  na projektu EDUFarm, ki ga vodi prof. dr. Elena Bužan in financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg Aje bosta aktivnosti projekta EDUFarm predstavili tudi dve posebni gostji - lastnici kmetij Lili Mahne in Petra Lambergar, ki s svojim izjemnim znanjem upravljata svoje kmetije na nekoliko drugačen, alternativen način.Foto: Aja Bončina