Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2021/22 je zaključen.

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

O skupini

natisni

Naša skupina deluje znotraj Oddelka za biodiverziteto (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem) in Inštituta za biodiverzitetne študije (Znanstveno raziskovalno središče Koper). Raziskave in pedagoško delo skupine je usmerjeno v preučevanje naravnih specifičnih danosti jugozahodne Slovenije, njeno delovanje pa sega tudi preko meja Slovenije, predvsem na območje Balkanskega polotoka. Ustanovitvi skupine je botrovala vedno večja zaskrbljenost strokovne in laične javnosti o globalnem izumiranju vrst.

Skupina proučuje biodiverziteto na nivojih vrstne, genetske ter ekosistemske raznovrstnosti, poleg tega pa se ukvarja tudi s konkretnimi aplikacijami v praksi. Posebno mesto v zadnjem času posveča raziskavam na nivoju genetske pestrosti. Razvoj novih molekularno bioloških metod omogoča učinkovito analizo genoma posameznih organizmov in se tako vključuje v področje taksonomije, filogeografije in varstvene biologije.

Raziskovalci posredujejo svoje znanje javnosti preko poljudnih objav v različnih revijah in časopisih, poleg tega pa so vsi raziskovalci vključeni v visokošolske študijske programe Univerze na Primorskem, predvsem na študijskih programih Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika in Varstvo narave (vsi UP FAMNIT) ter Naravna dediščina (Fakulteta za humanistične študije).

Biološki večeri so organizirani predvidoma enkrat mesečno. Obvestilo o prihajajočem biološkem večeru je vedno objavljeno vsaj en teden pred dogodkom na tej spletni strani in razposlano po elektronski pošti študentom, zaposlenim na UP ter medijem. Vsakič sproti podamo naslov predavanja s kratkim opisom obravnavane teme ter tudi opis predavatelja.