Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Cikel predavanj Famnitovi Biološki večeri 2023/24.

S predavanjem "Skrivnostna kozača (Strix uralensis) kot končni plenilec v gozdnem ekosistemu: od favnističnih popisov do ekosistemskih raziskav" se je zaključil niz Famnitovih bioloških večerov za študijsko leto 2023/24.

Vabljeni, da se nam ponovno pridružite naslednje leto!

ZOOM

“Širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

Oddelek za biodiverziteto

natisni

Oddelek za biodiverziteto je organizacijska enota Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Raziskave in pedagoško delo raziskovalne skupine oddelka so usmerjeni v proučevanje naravnih specifičnih danosti jugozahodne Slovenije, njeno delovanje pa sega tudi preko meja Slovenije, predvsem na območje Balkanskega polotoka. Ustanovitvi skupine je botrovala vedno večja zaskrbljenost strokovne in laične javnosti o globalnem izumiranju vrst.

Skupina preučuje biodiverziteto na nivojih vrstne, genetske ter ekosistemske raznovrstnosti, poleg tega pa se ukvarja tudi s konkretnimi varstvenimi ukrepi. Uspešna je pri pridobivanju nacionalnih in mednarodnih projektov s področja botanike, zoologije, genetike, parazitologije, ekologije in biotske raznovrstnosti. Skupina se ukvarja z varstvom ogroženih kopenskih in morskih vrst ter ekosistemov.

Raziskovalci oddelka so vključeni v študijske programe Varstvena biologija, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika in Varstvo narave (ki se izvajajo na UP FAMNIT), kjer svoje raziskovalno znanje predajajo mlajšim generacijam. Poleg tega pa svoje znanje redno posredujejo tako stroki kot tudi javnosti preko znanstvenih in poljudnih objav v različnih revijah in časopisih.

Oddelek se zavzema tudi za promocijo znanosti in popularizacijo naravovarstvenih vsebin tako v lokalnem okolju kot tudi v širšem slovenskem prostoru ter onkraj državnih meja. Prav temu pa so namenjeni Biološki večeri.