Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Biološki večeri so organizirani predvidoma enkrat mesečno. Obvestilo o prihajajočem biološkem večeru je vedno objavljeno vsaj en teden pred dogodkom na tej spletni strani in razposlano po elektronski pošti študentom, zaposlenim na UP ter medijem. Vsakič sproti podamo naslov predavanja s kratkim opisom obravnavane teme ter tudi opis predavatelja.

NASLOV NASLEDNJEGA PREDAVANJA:

 

Porajajoči se zoonotski virusi in njihov pomen za Slovenijo

“širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

Pomembne povezave

natisni

Več informacij o študijski smeri Biodiverziteta ter o delu in raziskavah sodelavcev skupine za biodiverziteto lahko pridobite z ogledom spodnjih spletnih strani:

Študijska smer »Biodiverziteta« na UP FAMNIT

http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/biodiverziteta/

Študijska smer "Varstvo narave" na UP FAMNIT

http://www.famnit.upr.si/sl/studij/magistrski/var-nar/

Študijski smeri "Biodiverziteta" in "Varstvo narave" na Facebooku:

Biodiverziteta Varstvo narave

https://www.facebook.com/Biodiverziteta.Varstvo.narave?ref=hl

Inštitut za bodiverzitetne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem

http://www.zrs.upr.si/sl/Inštitut+za+biodiverzitetne+študije

Skupina za proučevanje biodiverzitete Balkanskega polotoka, Univerza na Primorskem

http://www.balkan-biodiversity.famnit.upr.si/