Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Biološki večeri so organizirani predvidoma enkrat mesečno. Obvestilo o prihajajočem biološkem večeru je vedno objavljeno vsaj en teden pred dogodkom na tej spletni strani in razposlano po elektronski pošti študentom, zaposlenim na UP ter medijem. Vsakič sproti podamo naslov predavanja s kratkim opisom obravnavane teme ter tudi opis predavatelja.

NASLOV NASLEDNJEGA PREDAVANJA:

 

Porajajoči se zoonotski virusi in njihov pomen za Slovenijo

“širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

Napovednik

natisni

Porajajoči se zoonotski virusi in njihov pomen za Slovenijo

Vabimo vas na letošnji drugi Biološki večer na UP FAMNIT z naslovom Porajajoči se zoonotski virusi in njihov pomen za Slovenijo. Naša gostja bo mikrobiologinja Doc. dr. Darja Duh iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Večer bo v torek, 10. 1. 2017, ob 18.00 v Veliki predavalnici UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, Koper).

Kratek opis predavanjaEBOLA, ZIKA, MERS, CCHF, WN, in še bi lahko naštevali, so na papirju le kratice. Te kratice v dejanskem svetu označujejo nevarne bolezni, ki jih pri ljudeh povzročajo patogeni arbovirusi. Vsi so opisani kot nedavni povzročitelji hudih epidemij po svetu. Na ljudi jih prenašajo prenašalci, ki viruse v naravi najdejo v ustreznih gostiteljih. Vsi skupaj so namreč del zapletenih enzootskih in zoonotskih življenjskih krogov, na katere zraven glavnih akterjev (ljudi, prenašalcev in gostiteljev) močno vplivajo tudi socio-ekonomski in okoljski pogoji, predvsem vremenske spremembe. Le natančno poznavanje življenjskih krogov teh virusov in njihove patogeneze nam omogoča, da lahko te bolezni preprečimo in da se lahko branimo posledic okužb. Tekom predavanja bom predstavila do sedaj znane ekološke in epidemiološke podatke nekaterih arbovirusov. Predavanje bom zaključila s vprašanjem, kaj se zgodi, če ali ko se dotični virusi začnejo učinkovito prenašati med ljudmi in kaj vemo o njihovem pojavljanju v Sloveniji.

O predavateljici: Doc. Dr. Darja Duh je univerzitetna diplomirana mikrobiologinja. Diplomirala je 1998 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Leta 2002 je pridobila naziv magister znanosti in leta 2004 na Medicinski fakulteti v Ljubljani še uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo. Raziskovalno se na Oddeleku za medicinsko mikrobiologijo Maribor ukvarja predvsem z ekologijo in epidemiologijo zoonotskih agensov, ki jih prenašajo klopi in komarji ter tistih, ki se na ljudi prenašajo direktno preko izločkov malih sesalcev. Trenutno na Oddeleku za medicinsko mikrobiologijo Maribor raziskuje virusne patogene, ki pri ljudeh povzročajo respiratorne in gastrointestinalne okužbe ter okužbe osrednjega živčnega sistema. Na Medicinski fakulteti v Mariboru je bila izvoljena v naziv docentke za področje mikrobiologija ter predava na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru.

Biološki večeri so organizirani predvidoma enkrat mesečno. Obvestilo o prihajajočem biološkem večeru je vedno objavljeno vsaj en teden pred dogodkom na tej spletni strani in razposlano po elektronski pošti študentom, zaposlenim na UP ter medijem.

Seznam do sedaj izvedenih bioloških večerov si lahko ogledate v zavihku »Izvedena predavanja«.

VEČ INFORMACIJbioevents@famnit.upr.si