Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Biološki večeri so organizirani predvidoma enkrat mesečno. Obvestilo o prihajajočem biološkem večeru je vedno objavljeno vsaj en teden pred dogodkom na tej spletni strani in razposlano po elektronski pošti študentom, zaposlenim na UP ter medijem. Vsakič sproti podamo naslov predavanja s kratkim opisom obravnavane teme ter tudi opis predavatelja.

NASLOV NASLEDNJEGA PREDAVANJA:

 

Porajajoči se zoonotski virusi in njihov pomen za Slovenijo

“širok spekter tematik s področja aktualnih in aplikativnih raziskav biodiverzitete”

Kontakti

natisni

Biološke večere organizira Katja Kalan, asistentka in raziskovalka, zaposlena na Univerzi na Primorskem. Več informacij lahko pridobite po elektronski pošti na naslovu bioevents@famnit.upr.si, vaše vprašanje pa lahko pošljete tudi na splošen naslov skupine biodiverziteta@famnit.upr.si.